VI EN

Dự án

Orchard ParkView

Quy mô: 02 tầng hầm, 24 tầng.
Diện tích: 124.000 m2
Tình hình: Đang thi công

Nesthome

Quy mô: 08 block cao 9 tầng
Diện tích: 32.000 m2
Tình hình: Đã đưa vào sử dụng

HQC Plaza

Quy mô: 23 - 25 tầng, 1735 căn hộ
Diện tích: 149.000 m2
Tình hình: Đã hoàn thiện