VI EN

Dự án

Golden Mansion

Quy mô: 02 tầng hầm, 22 tầng.
Diện tích: 105.000 m2
Tình hình: Đang thi công

Geleximco

Quy mô: 02 tầng hầm, 22 tầng hầm.
Diện tích: 34.000 m2
Tình hình: Đang thi công

Ehome

Quy mô: 10 - 15 tầng, 538 căn hộ.
Diện tích: 47.000 m2
Tình hình: Đã đưa vào sử dụng.