VI EN

Dự án

Capella

Quy mô: 11 tầng
Diện tích: 10.000 m2
Tình hình: Đang thi công

ANN

Quy mô: 01 tầng hầm, 23 tầng
Diện tích: 15.300 m2
Tình hình: Đang thi công

An Đông

Quy mô: Đang cập nhật
Diện tích: Đang cập nhật
Tình hình: Đang cập nhật