VI EN

Giới thiệu

 • Hitech là một tổ chức thiết lập cung cấp quy tắc thiết kế kỹ thuật tốt và phục vụ cho quản lý thi công công trình chất lượng hệ thống kỹ thuật về cơ & điện.
 • Thông qua sự gắn bó vào của hệ thống quản lý chất lượng, chúng ta phải duy trì một tiêu chuẩn cao bởi một quy trình sản xuất liên tục mà tuân theo những đặc tính kỹ thuật có liên quan đến tiêu chuẩn TCVN, IEC, AS, NFPA, ASHARE, BS.
 • Vì nhiều lý do nắm vững về địa phương rất quan trọng, nhưng đặc biệt là phải hiểu công việc gì được thực hiện như thế nào ở Việt Nam.
 • Hitech hỗ trợ khách hàng trong mối quan hệ với các nhà cung cấp để xây dựng dự án.
 • Chúng tôi có sự hiểu biết sâu về thị trường cơ & điện về các nhà thầu thi công và tất cả những cái gọi là chiến lược tốt nhất cho bất kỳ dự án nào.
 • Từ những kết quả đạt được mới đây của chúng tôi đã cho phép chúng tôi tham gia vào quá trình này.

MỤC TIÊU DỰ ÁN: “CẦN” – “KHÔNG” – “CẦN

 1. Cần kinh phí đầu tư vốn thấp nhất.
 2. Cái gì không cần thiết cho công trình.
 3. Cần hiện đại, tiết kiệm năng lượng và chi phí quản lý thấp.

CHẤT LƯỢNG TƯ VẤN: “TẦM” – “CHẤT” – “HIỂU

 1. Tầm nhìn của mỗi dự án.
 2. Chất lượng thiết kế.
 3. Hiểu biết nhà đầu thầu và thiết bị.