VI EN

Tư vấn đầu tư

Thông qua bộ phận tư vấn đầu tư, Hitech tư vấn và trợ giúp khách hàng phát triển công trình tại Việt Nam. Chúng tôi tư vấn các giải pháp kiến trúc tổng quan cơ & điện toàn diện, hiệu quả và duy nhất nhằm đảm bảo cơ hội thành công của dự án. Dưới đây là một số dịch vụ tư vấn của Hitech:

  • Tư vấn ngân sách đầu tư và các thủ tục pháp lý tại Việt Nam.
  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
  • Tư vấn môi trường xanh và tiết kiệm năng lượng.