VI EN

Tiêu chuẩn đạt chứng chỉ xanh

TÓM TẮT BẢNG KIỂM TUÂN THỦ THEO QCVN 09:2013/BXD
Mô tả sơ lược Yêu cầu cụ thể
2.1. Lớp vỏ công trình
Truyền nhiệt tường bao ngoài Giá trị tổng truyền nhiệt lớn nhất  Uo.max của tường bao ngoài công trình (không tính cửa sổ và cửa ra vào) nhỏ hơn hoặc bằng 1,80 W/m2.K
Truyền nhiệt mái công trình Giá trị tổng truyền nhiệt lớn nhất Uo.max của mái nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 W/m2.K
Cửa sổ với kính tuân theo bảng tính SHGC của kính phụ thuộc vào tỷ số WWR và kết cấu che nắng Cửa sổ với kính tuân theo bảng tính Hệ số hấp thụ nhiệt (SHGC) của kính và Hệ số xuyên ánh sáng của kính (VLT)
2.2 Thông gió và điều hoà khí
2.3 Chiếu sáng
2.4 Thang máy và thang cuốn
2.5 Hệ thống điện
2.6 Hệ thống đun nước nóng