VI EN

Tuyển dụng

Giới thiệu nhà tuyển dụng:

Chúng tôi là nhà tuyển dụng…

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Vị trí tuyển dụng:

………………………………………………………………………………………….

Số lượng: ………….. người

Mô tả công việc:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Quyền lợi:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Mức lương:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Thời gian làm việc: ………………………………………………………………..

Lương: ……………………………………………………………………………………

Hồ sơ:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Mẫu đăng kí tuyển dụng, yêu cầu có dán ảnh, download tại: ……………………………

Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email………. hoặc nộp trực tiếp tại CÔNG TY ………………………….

Hạn nộp hồ sơ:…………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….